Styrelse

Linköpings balettförenings styrelse har ansvar för det löpande arbetet i föreningen.

Styrelse 2021
Ordförande: Mathias Kula
Vice ordförande: Bo Jacobsson
Kassör: Lena Hedrén
Sekreterare: Anna Bäcklin Lindén
Lärarrepresentant: Marlene Jacobsson
Övriga ledamöter: Matilda Larsson, Denise Härnström
Suppleant: Sandra Granel

Hela styrelsen nås på adressen styrelsen@linkopingsbalettforening.se

 

Stadgar

Föreningens stadgar kan du läsa här.
Stadgar 1.9