Styrelse

Linköpings balettförenings styrelse har ansvar för det löpande arbetet i föreningen.

Styrelse 2018
Ordförande: Mathias Kula
Vice ordförande: Bo Jacobsson
Kassör: Lena Hedrén
Sekreterare: Anna Bäcklin Lindén
Lärarrepresentant: Marlene Jacobsson
Övriga ledamöter: Ove Sundström, Denise Härnström
Suppleanter: Baiba Pumpure, Sara Lealem

Hela styrelsen nås på adressen styrelsen@linkopingsbalettforening.se

Stadgar

Föreningens stadgar kan du läsa här.

Stadgar 1.7

Aktuellt
Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i föreningen. Söndag 31 mars kl 15.00 i Filmsalen, Vasahallen. Handlingar finns att ladda ner på startsidan.