Styrelse

Linköpings balettförenings styrelse har ansvar för det löpande arbetet i föreningen.

Styrelse 2017
Ordförande: Mathias Kula
Vice ordförande: Bo Jacobsson
Kassör: Anneli Karlsson
Sekreterare: Baiba Pumpure
Lärarrepresentant: Marlene Jacobsson
Övriga ledamöter: Ove Sundström, Danijela Leski, Susanne Ganstrand

Hela styrelsen nås på adressen styrelsen@linkopingsbalettforening.se