Styrelse

Linköpings balettförenings styrelse har ansvar för det löpande arbetet i föreningen.

Styrelse 2022
Ordförande: Mathias Kula
Vice ordförande: Bo Jacobsson
Kassör: Anna Kärrlander
Sekreterare: Anna Bäcklin Lindén
Lärarrepresentant: Marlene Jacobsson
Övriga ledamöter: Matilda Larsson, Denise Härnström
Suppleant: Sandra Granel

Hela styrelsen nås på adressen styrelsen@linkopingsbalettforening.se

Stadgar

Föreningens stadgar kan du läsa här.
Stadgar 1.10