Kurser

Kurser i balett ges av Östgöta Balett. De erbjuder lektioner på alla nivåer från nybörjare upp till avancerad och yrkesförberedande nivå.

Här kan du hitta information om alla kurser: Östgöta Balett