Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att ytterligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår. Linköpings balettensemble stöds av Linköpings kommun.

Vill du anlita balettensemblen för ett framträdande, kontakta Matilda Larsson, matildalarsson92@gmail.com  

Balettensemblen 2022-2023

Huvudensemble:
Maria Brege
Lovisa Eriksson
Freja Heyn
Jabina Holmström
Elsa Johansson
Desirée Johansson Ragvald
Tuva Karlsson
Lovisa Lukas
Elsa Moberg
Tova Ärlebäck
Aspirantensemble:
Matilda Eklöv
Stina Johansson
Emelie Karlsson
Thea Rasmussen
Linnéa Warnqvist