Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att ytterligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår.

Vill du anlita balettensemblen för ett framträdande, kontakta Marlene Jacobsson, marlene.c.jacobsson@gmail.com

Balettensemblen läsåret 2017/2018

Huvudensemble
Anna Altimiras
Giovana Baroni Cadorin
Sara Berggren
Maria Brege
Sofia Egebäck
Sebastian Ericsson
Jonathan Ganstrand Beltrán
Rebecca Karlsson
Elin Leander
Emilia Stenman
Sara Öst

Aspirantensemble
Alice Borga
Sofia Gripenblad
Agnes Janehall
Ebba Lindén
Fredrika Lundqvist-Åbrink
Linn Pettersson
Alexandra Rimby
Hanna Samuelsson
William Säfström

Reserv
Angelica Hedberg