Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att ytterligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår. Årets audition kommer att äga rum den 23 september. Mer information kommer inom kort!

Vill du anlita balettensemblen för ett framträdande, kontakta Marlene Jacobsson, marlene.c.jacobsson@gmail.com

Balettensemblen läsåret 2018/2019

Huvudensemble
Sara Berggren
Alice Borga
Maria Brege
Jonatan Ganstrand Beltrán
Sofia Gripenblad
Jabina Holmström
Agnes Janehall
Rebecca Karlsson
Ebba Lindén
Linn Pettersson
Amanda Roth
Emilia Stenman

Aspirantensemble
Sofie Aava-Olsson
Lovisa Lukas
Elsa Moberg
Alexandra Rimby

Reserver
Ellen Jervgren
Elin Leander
Lisa Westerberg