Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att ytterligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår. Linköpings balettensemble stöds av Linköpings kommun.

Vill du anlita balettensemblen för ett framträdande, kontakta Matilda Larsson, matildalarsson92@gmail.com  

Balettensemblen 2023-2024

Maria Brege
Cornelia Calota
Matilda Eklöv
Agnes Janehall
Elsa Johansson
Stina Johansson
Desirée Johansson Ragvald
Emelie Karlsson
Tuva Karlsson
Joanna Lindqvist
Lovisa Lukas
Effie Mellergårdh
Elsa Moberg
Linelle Nyman
Thea Rasmussen
Tova Ärlebäck