Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att ytterligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår.

Vill du anlita balettensemblen för ett framträdande, kontakta Marlene Jacobsson, marlene.c.jacobsson@gmail.com 

Balettensemblen läsåret 2020/2021

Huvudensemble
Anna Altimiras
Alice Borga
Maria Brege
Lovisa Eriksson
Jonatan Ganstrand Beltrán
Agnes Janehall
Jabina Holmström
Rebecka Karlsson
Ebba Lindén
Lovisa Lukas
Elsa Moberg
Linn Pettersson
Alexandra Rimby
Lisa Westerberg
Sara Öst

Aspirantensemble
Denise Härnström
Julius Hjalmarsson
Elsa Johansson
Angie Landgren Liu
Effie Mellergård