Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att ytterligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår.

Vill du anlita balettensemblen för ett framträdande, kontakta Matilda Larsson, matildalarsson92@gmail.com  

Audition till ensemblen 2022-2023 sker den 18 september. Mer information finns på startsidan.

Balettensemblen 2022

Huvudensemble
Maria Brege
Alice Borga
Lovisa Eriksson
Julius Hjalmarsson
Agnes Janehall
Tuva Karlsson
Lovisa Lukas
Effie Mellergårdh
Elsa Moberg
Linn Petersson
Rebecca Salomonsson
Lisa Westerberg
Tova Ärlebäck
Sara Öst

Aspirantensemble
Matilda Eklöv
Freja Heyn
Denise Härnström
Desirée Johansson Ragvald

Reserver
Julia Asplund
Linnéa Warnqvist