Linköpings balettensemble

Linköpings balettensemble är en kvalitetsinriktad och självständig ensemble för klassisk balett och scenisk dans. Den ger förutsättningar för ett tjugotal dansare att dansa på en hög yrkesförberedande nivå och framträda offentligt vid ett flertal tillfällen under året. Professionella dansare anknyts till ensemblen vid behov samt i syfte att ytterligare höja nivån. Antagning sker via audition inför varje nytt läsår.

Vill du anlita balettensemblen för ett framträdande, kontakta Marlene Jacobsson, marlene.c.jacobsson@gmail.com

Balettensemblen läsåret 2016/2017

Anna Altimiras Granel
Sara Berggren
Emma Bohlin
Maria Brege
Sofia Egebäck
Sebastian Ericsson
Jonathan Ganstrand Beltrán
Sofia Gripenblad
Rebecca Karlsson
Mathias Kula
Matilda Larsson
Elin Leander
Fredrika Lundqvist Åbrink
Baiba Pumpure
Madeleine Qvigstad
Emilia Stenman

Reserver
Petra Krajina
Alexandra Rimby