Linköpings balettförening är en ideell förening vars främsta syfte är att främja baletten genom att anordna och/eller stödja dansrelaterade aktiviteter. Vidare fungerar den även som stödförening för Östgöta balett & dansakademi samt är huvudman för Linköpings balettensemble.

Aktuellt

Årsmöte
Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i föreningen.
Söndag 31 mars kl 15.00 i Filmsalen, Vasahallen

Verksamhetsberättelse

Motion §10

Ensemblen på Nyårskonserten 2018 tillsammans med dirigent Glenn Mossop.

Följ oss på Facebook och Instagram!