Linköpings balettförening är en ideell förening vars främsta syfte är att främja baletten genom att anordna och/eller stödja dansrelaterade aktiviteter. Vidare fungerar den även som stödförening för Östgöta balett & dansakademi samt är huvudman för Linköpings balettensemble.

Aktuellt

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum den 7 mars kl 12.00 i Dansens hus
Handlingar hittar du här:
Kallelse årsmöte 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Motion 1 2020
Motion 2 2020
Motion 3 2020

Följ oss på Facebook och Instagram!