Linköpings balettförening är en ideell förening vars främsta syfte är att främja baletten genom att anordna och/eller stödja dansrelaterade aktiviteter. Vidare fungerar den även som stödförening för Östgöta balett & dansakademi samt är huvudman för Linköpings balettensemble.

Aktuellt

15 december 14.30 och 17.00
Julföreställning: Greenchen
Mer information kommer

Följ oss på Facebook och Instagram!