Styrelse

Linköpings balettförenings styrelse har ansvar för det löpande arbetet i föreningen.

Styrelse 2024
Ordförande: Bo Jacobsson
Vice ordförande: Sara Öst
Kassör: Baiba Pumpure
Sekreterare: Sara Öst
Lärarrepresentant: Sandra Granel
Övriga ledamöter: Matilda Larsson, Anna Bäcklin Lindén, Anna Levin
Suppleant för lärarrepresentant: Marlene Jacobsson

Hela styrelsen nås på adressen styrelsen@linkopingsbalettforening.se

Stadgar

Föreningens stadgar kan du läsa här.
Stadgar 1.10